Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Công bố tuyến đưa vào khai thác - Hòa Bình

Thông tin thủ tục hành chính Công bố tuyến đưa vào khai thác - Hòa Bình

Số hồ sơ: T-HBI-258086-TT
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị quản lý đường bộ
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải hoặc qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Trong 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản công bố tuyến vận tải hành khách
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng