Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Mở tuyến mới - Hòa Bình

Thông tin thủ tục hành chính Mở tuyến mới - Hòa Bình

Số hồ sơ: T-HBI-257913-TT
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị quản lý đường bộ
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải hoặc qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng