Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-021721-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian đơn vị thực hiện nghĩa vụ tài chính và thời gian UBND tỉnh ký văn bản đồng ý)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định gia hạn quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê đất (trường hợp thuê đất), Giấy chứng nhận QSDĐ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng