Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Chuyển giao quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất trong thi hành án dân sự - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển giao quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất trong thi hành án dân sự - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS873
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Thi hành án dân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký tài sản, quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Thời hạn giải quyết: Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng