Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-268209-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày. Trong trường hợp yêu cầu chứng thực bản sao giấy tờ với số lượng lớn, thì việc chứng thực có thể hẹn lại để thực hiện sau nhưng không quá hai ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng