Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 199/CT-HQHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 28/01/2020 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra, Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM yêu cầu các đơn vị như sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị quán triệt đến toàn thể CBCC trong đơn vị về nội dung Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 28/01/2020 của Bộ Tài chính về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra.

2. Tăng cường tổ chức kiểm soát, giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu đối với người và phương tiện vận chuyển xuất phát từ các nước có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra. Không thực hiện thủ tục hải quan đối với các chuyến bay từ Việt Nam đến vùng có dịch của Trung Quốc và các chuyến bay từ vùng có dịch đến Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 4 và điểm 5 chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2020.

3. Đối với mặt hàng động vật và thực phẩm chế biến từ động vật nhập khẩu từ Trung Quốc phải được kiểm soát chặt chẽ ngay tại cửa khẩu; chỉ thông quan hàng hóa sau khi có Giấy chứng nhận kiểm dịch, Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của cơ quan kiểm tra xác nhận đạt điều kiện nhập khẩu; tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh, vận chuyển trái phép động vật hoang dã trên địa bàn quản lý.

4. Phối hợp với cơ quan kiểm tra y tế tại các khu vực cửa khẩu để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hành khách, hành lý đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có cảnh báo về việc đã ghi nhận những trường hợp nhiễm vi rút corona. Trường hợp phát hiện hoặc có nghi ngờ nhiễm bệnh thì bàn giao cho cơ quan y tế để xử lý theo quy định.

5. Phối hợp với các đơn vị phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để giám sát, thực hiện nghiêm các nội dung Chỉ thị của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

6. Tạo điều kiện, thông quan nhanh chóng, đúng quy định hàng hóa, máy móc, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, dược phẩm phục vụ cho việc phòng chống, điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra.

7. Cán bộ công chức khi làm nhiệm vụ tại các khu vực có hành khách xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu phải thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh.

8. Phòng Tài vụ - Quản trị phối hợp các đơn vị để trang bị dụng cụ, phương tiện, khẩu trang đảm bảo tiêu chuẩn phòng chống dịch bệnh cho CBCC trực tiếp làm thủ tục hải quan có tiếp xúc với người và hàng hóa (bộ phận tiếp nhận tờ khai, kiểm tra thực tế hàng hóa, Đội hành lý xuất, hành lý nhập,...).

Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM yêu cầu các đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- UBND TP.HCM (để báo cáo);
- Các Sở, Ban, Ngành (để phối hợp);
- Tổng Cục Hải quan (để báo cáo);
- Lãnh đạo Cục (để chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc (để thực hiện);
- Lưu: VT, VP (02b).

CỤC TRƯỞNG
Đinh Ngọc Thắng