Thủ tục hành chính: Cấp phép bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ - Bộ Quốc phòng

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phép bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ - Bộ Quốc phòng

Số hồ sơ: B-BQP-096181-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Quốc phòng
Lĩnh vực: Vùng trời
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Tác chiến/Bộ Tổng Tham mưu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Tác chiến/Bộ Tổng Tham mưu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Quân chủng Phòng không-Không quân
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ đến Cục Tác chiến/BTTM. Địa chỉ số 1 Nguyễn Tri Phương- Ba Đình- Hà Nội
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phép bay; Công văn (trường hợp từ chối cấp phép bay)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng