Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-256935-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng được cấp lại (dưới hình thức bản sao)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng