Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-256938-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép sửa chữa, cải tạo (kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Ủy ban nhân dân xã hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng