Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-068074-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên & Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính - Nộp trực tiếp và trả kết quả tại Tổ Một cửa của Sở Tài nguyên & Môi trường (địa chỉ: 15 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) - Hồ sơ tiếp nhận qua đường bưu điện thì Bộ phận Văn thư chuyển Tổ Một cửa tiếp nhận và trả kết quả tại Tổ Một cửa của Sở Tài nguyên & Môi trường
Thời hạn giải quyết: Không quá ba mươi (30) ngày làm việc (không kể thời gian tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính) - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận: 07 ngày; - Sở Tài nguyên & Môi trường: 23 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng