Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế trong trường hợp đổi tên cơ sở kinh doanh - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế trong trường hợp đổi tên cơ sở kinh doanh - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS405
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Đăng ký thuế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế: Chi cục Thuế.
- Gửi qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung do người nộp thuế kê khai sai sót).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng