Thủ tục hành chính: Cấp lại Bản chính Giấy khai sinh - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Bản chính Giấy khai sinh - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-116249-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND cấp huyện
Thời hạn giải quyết: - Trong ngày tiếp nhận hồ sơ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo
Trường hợp cần xác minh thì thời hạn được kéo dài, nhưng không quá 3 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản chính Giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng