Thủ tục hành chính: Cấp lại bản chính Giấy khai sinh - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại bản chính Giấy khai sinh - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-124525-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp huyện Cao Lãnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày. Nếu tiếp nhận hồ sơ sau 15h thì trả kết quả vào ngày hôm sau
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản chính Giấy khai sinh (cấp lại)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng