Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp hộ chiếu ngoại giao tại các cơ quan ở trong nước - Bộ Ngoại giao

Thông tin thủ tục hành chính Cấp hộ chiếu ngoại giao tại các cơ quan ở trong nước - Bộ Ngoại giao

Số hồ sơ: B-BNG-075333-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Ngoại giao
Lĩnh vực: Ngoại giao-lãnh sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Ngoại giao
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Xuất nhập cảnh Cục Lãnh sự và Phòng Lãnh sự Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Tổ chức Cán bộ (trường hợp đi công tác nhiệm kỳ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Hộ chiếu ngoại giao
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng