Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Xin cấp hộ chiếu ngoại giao - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Xin cấp hộ chiếu ngoại giao - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-017913-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Hộ chiếu – Thị thực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ Bình Phước
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Hộ chiếu
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng