Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng công trình từ cấp II trở xuống nhà ở riêng lẻ ở đô thị trên địa bàn thành phố Quy Nhơn (trừ công trình thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như: các với các tuyến đường QL1A, QL1D, Nguyễn Tất Thành, An Dương Vương, Tây Sơn, Xuân Diệu, Hoàng Quốc Việt nối dài, Lê Lợi nối dài, Điện Biên Phủ, Hùng Vương, Quy Nhơn-Nhơn Hội, Đống Đa, Hoa Lư, Trần Hưng Đạo (đoạn ngã ba Đống Đa - Cầu Đôi) - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng công trình từ cấp II trở xuống nhà ở riêng lẻ ở đô thị trên địa bàn thành phố Quy Nhơn (trừ công trình thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như: các với các tuyến đường QL1A, QL1D, Nguyễn Tất Thành, An Dương Vương, Tây Sơn, Xuân Diệu, Hoàng Quốc Việt nối dài, Lê Lợi nối dài, Điện Biên Phủ, Hùng Vương, Quy Nhơn-Nhơn Hội, Đống Đa, Hoa Lư, Trần Hưng Đạo (đoạn ngã ba Đống Đa - Cầu Đôi) - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-152199-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị - Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với công trình; không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với nhà ở riêng lẻ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng