Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thành lập Câu lạc bộ Patin - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép thành lập Câu lạc bộ Patin - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-039568-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Thể thao
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp Lê (trừ các ngày Lễ, Tết)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng