Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép kinh doanh Vũ trường - Quảng Nam

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh Vũ trường - Quảng Nam

Số hồ sơ: T-QNA-060042-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực: Văn hóa, Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Văn hóa-Thông tin các huyện, thành phố có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh Vũ trường - Quảng Nam

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn mục 7 biểu mẫu này và nộp trực tiếp tại Phòng một cửa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bước 2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Nếu hồ sơ hợp lệ, viết giấy hẹn ngày trả hồ sơ
Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép, trả lời bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức biết, nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ để đủ điều kiện cấp phép. Nếu hồ sơ đủ điều kiện cấp phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết đinh cấp phép
Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy phép tại phòng 1 cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo giấy hẹn

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh Vũ trường - Quảng Nam

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động kinh doanh vũ trường (có xác nhận của địa phương) (bản chính)
Trích ngang sơ yếu lý lịch và văn bằng tốt nghiệp chuyên ngành văn hóa của người trực tiếp điều hành (tối thiểu phải đạt trình độ trung cấp nghệ thuật trở lên( Bản sao có công chức).
Bản kê thiết bị hoạt động (Bản chính)
Biên bản kiểm tra điều kiện hoạt động kinh doanh (của phòng Văn hóa và Thông tin địa phương)
Giấy thỏa thuận của các hộ liền kề (có xác nhận của địa phương) (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh Vũ trường - Quảng Nam

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh Vũ trường - Quảng Nam

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh Vũ trường - Quảng Nam

Thủ tục hành chính liên quan Cấp giấy phép kinh doanh Vũ trường - Quảng Nam

Thủ tục hành chính liên quan nội dung
1. Chứng thực bản sao từ bản chính bằng tiếng Việt - Quảng Nam

Menu