Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa Tâm thần - Sơn La

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa Tâm thần - Sơn La

Số hồ sơ: T-SLA-BS100
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Sơn La
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Sơn La
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế Sơn La
Thời hạn giải quyết: 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng