Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận kiểm tra và xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận tải đường thủy - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận kiểm tra và xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận tải đường thủy - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-142716-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Phú Yên;
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Phú Yên;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cảng vụ Vũng Rô.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phương tiện vận tải hoặc tại văn phòng Cảng vụ Vũng Rô (thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên).
Thời hạn giải quyết: Thời gian tối đa là 01 giờ làm việc, kể từ khi người làm thủ tục đã nộp, xuất trình đầy đủ các giấy tờ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng