Thủ tục hành chính: Cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cơ sở bán buôn thuốc - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cơ sở bán buôn thuốc - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-144149-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý dược - Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp pháp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng