Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá đóng mới - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá đóng mới - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-BS12
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế (đối với thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi và huyện Phú Quý) và Phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn (đối với các huyện)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Phòng Kinh tế (đối với thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi và huyện Phú Quý) và Phòng Nông nghiệp & PTNT (đối với các huyện)
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng