Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá hoán cải - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá hoán cải - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-016586-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế (đối với thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi và huyện Phú Quý) và Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (đối với các huyện)
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng