Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-086069-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng