Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-258181-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường và Chi cục thuế
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, trong đó:
- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất: 12 ngày;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường: 05 ngày;
- Chi cục Thuế và Ủy ban nhân dân cấp huyện: 03 ngày.
Trường hợp cần xác minh thêm thông tin về điều kiện chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thời hạn nêu trên được tăng thêm 10 ngày làm việc để Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện việc lấy ý kiến cơ quan quản lý về nhà ở, công trình xây dựng, cơ quan quản lý nông nghiệp.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Hợp đồng thuê đất (nếu có)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng