Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp đổi và cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Cấp đổi và cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-032933-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Lạch Hới; Trạm Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Lạch Bạng; Phòng quản lý khai thác, tàu cá và hậu cần nghề cá - Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng