Thủ tục hành chính: Cấp đổi, cấp lại Sổ hộ khẩu - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp đổi, cấp lại Sổ hộ khẩu - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-099179-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Hộ khẩu , chứng minh nhân dân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng Công an cấp xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Công an cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ Hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Sổ hộ khẩu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng