Thủ tục hành chính: Cấp chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Cấp chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-018262-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Thừa Thiên Huế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Thừa Thiên Huế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng