Hệ thống pháp luật

Xử phạt hành vi vi phạm về giấy phép lao động

Ngày đăng: 11/03/2021 lúc 14:59:20

Hiện nay, không ít doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên, không phải người lao động nước ngoài nào được doanh nghiệp sử dụng cũng có giấy phép lao động. Vậy, hành vi sử dụng người lao động nước ngoài không có giấy phép lao động thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Điều này được quy định chi tiết tại Nghị định 28/2020/NĐ-CP, mời bạn xem thông tin dưới đây.

Xử phạt hành vi vi phạm về giấy phép lao động

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam