Hệ thống pháp luật

Xác định sự thật chữ ký của "lương y" Võ Hoàng Yên thông qua giám định

Ngày đăng: 09/03/2021 lúc 13:32:08

Trong những ngày qua, báo mạng đăng nội dung bức thư " thú tội" của lương y Võ Hoàng Yên. Đây có phải chữ ký của vị lương y này?

Xác định sự thật chữ ký của

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam