Hệ thống pháp luật

Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất, tách thửa

Câu hỏi:

Mã số câu hỏi: DD171

CÂU HỎI: Ông bà Ngoại vợ tôi có tạo lập một thửa đất 708 m2, trong đó Đất ở đô thị 200 m2. Đất trồng cây lâu năm 508 m2.. đã được Nhà Nước cấp Giấy Chứng nhận Quyền sử dung Đất năm 2007. Ông Ngoại vợ tôi đã chết năm 1985. không có di chúc để lại. Bà Ngoại vợ tôi còn sống, (sinh năm 1924), năm nay 93 tuổi, còn minh mẩn. Hai Ông Bà Ngoại vợ tôi có tất cả 07 người con. nay đang muốn phân chia thửa đất nêu trên cho 07 người con. đều sinh sống trong nước Việt Nam. Bà Ngoại vợ tôi đồng ý tặng cho phần đất thứa kế của chồng và phần của bà cho lại 07 người con, để phân chia (nhưng chưa làm thủ tục theo quy định của Nhà Nước). Hiện nay cậu vợ tôi đang nhờ cán bộ địa chính Phường đến đo thực tế và phân lô theo bản vẻ phát thảo sơ bộ. Vậy bây giờ xin Luật Sư, giúp đở tư vấn cách thức, trình tự thủ tục thực hiện như thế nào cho đúng với quy định của pháp luật (kể cả thủ tục tặng cho đất của Bà Ngoại vợ tôi) và xin cho biết quy định diện tích tối thiểu để được tách thửa đất tối thiệu là bao nhiêu. Mong được sự quan tâm giúp đở cho chúng tôi sớm có ý kiến trả lời của quí vị. Trân trọng cám ơn Luật Sư trước. Kính thư

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Dựa trên sự hiểu biết của mình, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

- Luật đất đai 2013

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

2. Nội dung tư vấn

Thứ nhất, về quy định diện tích tối thiểu để được tách thửa đất do Quyết định của UBND cấp tỉnh nơi có đất quy định. Do bạn không cung cấp cho chúng tôi đất nhà ông bà ngoại bạn ở địa phương nào nên chúng tôi không có câu trả lời chính xác.

Thứ hai, câu hỏi cách thức, trình tự, thủ tục thực hiện

Bước 1: Nhà bạn thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế (đối với phần đất thừa kế của ông ngoại). Đối với phần thừa kế của ông ngoại được chia làm 8 phần bằng nhau. Ở bước này gia đình bạn có thể thực hiện đồng thời thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất của bà ngoại cho người được tặng cho. Tất cả thủ tục này được thực hiện tại Văn phòng công chứng nơi có bất động sản.

Bước 2: Thực hiện việc tách thửa nếu gia đình bạn đảm bảo diện tích tối thiểu tách thửa theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Trình tự, thủ tục tách thửa theo quy định tại Điều 75, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.Cụ thể là:

 

“Điều 75. Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

3. Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

4. Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;

b) Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”

Gửi câu hỏi của bạn