Hệ thống pháp luật

Thành phần hồ sơ giải thể tự nguyện hợp tác xã

Ngày đăng: 01/04/2022 lúc 21:13:58

Khi hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp tác xã của bạn gặp khó khăn, phải tạm dừng hoạt động, bạn muốn giải thể hợp tác xã nhưng không biết cần phải chuẩn bị thành phần hồ sơ giải thể như thế nào? Đây là vấn đề được nhiều bạn làm quản lý hợp tác xã quan tâm.

Dưới đây Hệ thống pháp luật Việt Nam xin hướng dẫn thành phần hồ sơ cần có khi thực hiện giải thể hợp tác xã căn cứ theo Điều 54 Luật hợp tác xã 2012 cụ thể như sau:

Thành phần hồ sơ giải thể tự nguyện hợp tác xã

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam