Hệ thống pháp luật

Quy định mới nhất về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô chạy điện

Ngày đăng: 01/04/2022 lúc 21:28:24

Để tạo điều kiện cho ngành công nghiệp ô tô phát triển, Quốc hội đã biểu quyết thông qua một số dự án luật, trong đó có quy định sửa mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô điện chạy pin và một số loại ô tô chạy điện khác. So với hạn mức cũ thì thuế suất sửa đổi áp dụng đối với ô tô chạy điện, đặc biệt là ô tô chạy điện bằng bin giảm xuống đáng kể.

Tham khảo: Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022

Quy định mới nhất về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô chạy điện

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam