Hệ thống pháp luật

Quy định đăng ký thường trú khi không sở hữu nhà đất

Ngày đăng: 21/04/2022 lúc 10:24:53

Hiện nay ở các thành phố, đặc biệt là thành phố lớn số lượng người dân không có nhà, đất chiếm tỷ lệ khá cao. Đó là những đối tượng người dân đi lao động, làm việc xa quê và chưa có điều kiện để mua nhà, đất. Vậy họ có đăng ký được hộ khẩu thường trú khi không có nhà đất do mình làm chủ sở hữu hay không? Trường hợp này Hệ thống pháp luật Việt Nam xin hướng dẫn cụ thể như sau:

Tham khảo: Khoản 3 Điều 20 Luật cư trú 2020 -  Luật cư trú 2020

Quy định đăng ký thường trú khi không sở hữu nhà đất

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam