Hệ thống pháp luật

Nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân

Ngày đăng: 25/03/2021 lúc 20:58:58

Làm Căn cước công dân trong bao lâu thì được lấy? Đây là câu hỏi mà nhiều người dân chưa rõ và muốn biết. Theo Luật Căn cước công dân mới nhất thì thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD được quy định cụ thể như sau

Nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam