Hệ thống pháp luật

Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông

Ngày đăng: 25/03/2021 lúc 14:13:25

Căn cứ Nghị định 100/2019/NĐ-CP mức phạt đổi với người điều khiển ô tô, xe máy tham gia giao thông khi vượt đèn đỏ được quy định như sau

Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam