Hệ thống pháp luật

Một số quy định mới có lợi cho người lao động từ 01/09/2021

Ngày đăng: 13/09/2021 lúc 11:38:22

Thông tư 04/2021/TT-BCT và Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH với nhiều quy định mới ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động có hiệu lực từ 1.9.2021

Một số quy định mới có lợi cho người lao động từ 01/09/2021

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam