Hệ thống pháp luật

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021

Ngày đăng: 16/03/2021 lúc 22:16:03

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 – 2022 đã chính thức được UBND TP. Hà Nội thông qua và so với các năm học trước kỳ thi năm nay có những điểm mới mà học sinh cần lưu ý:

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam