Hệ thống pháp luật

Hồ sơ đề nghị gia hạn thẻ tạm trú - The application for extension of temporary residence permits

Ngày đăng: 29/03/2021 lúc 09:42:02

Theo Thông tư 04/2016/TT-BNG hồ sơ đề nghị gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài gồm:

Hồ sơ đề nghị gia hạn thẻ tạm trú - The application for extension of temporary residence permits

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam