Hệ thống pháp luật

Giải quyết ra sao khi bên thuê không tháo dỡ lán để trả lại mặt bằng thuê?

Câu hỏi:

Mã số câu hỏi: DS287

xã tôi có một trường hợp thuê mặt bằng chợ đã hết hợp đồng, gia đình họ không thực hiện theo hợp đồng khi hết hợp đồng phải tháo dỡ lán để trả lại mặt bằng, tôi hỏi chúng tôi phải giải quyết trình tự như thế nào

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Dựa trên sự hiểu biết của mình, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

- Bộ luật Dân sự 2015

- Nghị định số 102/2014/NĐ-CP

2. Nội dung tư vấn 

Chúng tôi hiểu rằng bạn hỏi với tư cách là thành viên trong UBND xã có trách nhiệm giải quyết vấn đề cho thuê mặt bằng chợ này.

Trường hợp họ có ý định thuê tiếp thì họ sẽ có quyền được ưu tiên thuê trước. Trường hợp bên thuê không có ý định thuê tiếp, bạn cần tiến hành thủ tục thanh lý hợp đồng và yêu cầu bên thuê tháo dỡ lán để trả lại mặt bằng trong một thời hạn cụ thể nhất định. Khi hết thời hạn đó mà bên thuê không thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng bạn sẽ tiến hành các bước theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định về xử phạt vi phạm hành chính, biện pháp cưỡng chế hành chính tại Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Gửi câu hỏi của bạn