Hệ thống pháp luật

Đối tượng ưu tiên cấp căn cước công dân

Ngày đăng: 31/03/2021 lúc 10:42:39

Tại buổi họp giao ban trực tuyến về xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu trước ngày 01/7/2021, cấp 50 triệu thẻ Căn cước công dân mới đối với các trường hợp đủ điều kiện được cấp thẻ trên toàn quốc. Bộ Công an cũng cho biết sẽ ưu tiên cấp CCCD gắn chip cho các trường hợp sau.

Đối tượng ưu tiên cấp căn cước công dân

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam