Hệ thống pháp luật

Đối tượng phải đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mẫu mới

Ngày đăng: 12/03/2021 lúc 11:45:38

Quyết định số 1666/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ BHYT mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/4/2021.Theo Quyết định này, đối tượng phải đổi thẻ BHYT mẫu mới bao gồm:

Đối tượng phải đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mẫu mới

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam