Hệ thống pháp luật

Điều kiện nhận nuôi con nuôi

Ngày đăng: 15/04/2021 lúc 12:13:27

Hiện nay, tại Việt Nam theo số liệu thống kê có một triệu cặp vợ chồng hiếm muộn do vậy nhu cầu nhận nuôi con nuôi cũng tăng cao. Tuy nhiên, để nhận nuôi con nuôi, người nhận nuôi cần có các điều kiện gì? Ngày nay, pháp luật có quy định rõ ràng về điều kiện của người nhận nuôi cụ thể tại Khoản 1 Điều 14 Luật nuôi con nuôi 2010 quy định như sau.

Điều kiện nhận nuôi con nuôi

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam