Hệ thống pháp luật

Điểm khác biệt trong quy định tạm ngừng kinh doanh từ 01/01/2021

Ngày đăng: 08/04/2021 lúc 20:30:52

Kể từ ngày 01/01/2021, sau khi Luật Doanh nghiệp 2020 chính thức có hiệu lực, quy định về thông báo tạm ngừng doanh kinh doanh có sự khác biệt như sau

Điểm khác biệt trong quy định tạm ngừng kinh doanh từ 01/01/2021

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam