Hệ thống pháp luật

Có được thay đổi ngày sinh trong Giấy khai sinh

Câu hỏi:

Mã số câu hỏi: HTHK7

Trong giấy khai sinh của con tôi ghi ngày tháng năm sinh là ngày 30/12/2015. Cho tôi hỏi là giờ tôi có thể dời tháng sinh của con tôi thành 2/1/2016 được không?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Dựa trên sự hiểu biết của mình, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

 Tại điều 27 Luật hộ tịch 2014 có quy định về phạm vi thay đổi hộ tịch như sau:

“1. Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự.

2. Thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký sau khi được nhận làm con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi.”

Theo như quy định trên thì ngày tháng năm sinh trong Giấy khai sinh không thuộc phạm vi thay đổi. Vì Giấy khai sinh là giấy tờ gốc của cá nhân, mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó. Do đó pháp luật hộ tịch không quy định trường hợp thay đổi ngày tháng năm sinh trong Giấy khai sinh (điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP). Chỉ khi ngày tháng năm sinh trong Giấy khai sinh có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch thì được cải chính hộ tịch. Và phải có chứng cứ chứng minh về việc sai sót đó (khoản 2 điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP). Do đó nếu trước đây con bạn bị đăng ký sai ngày sinh (xác định theo ngày sinh trên giấy chứng sinh hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế) thì bạn có thể chứng minh con bạn bị đăng ký sai ngày sinh và yêu cầu điều chỉnh. Còn nếu trước đây đã đăng ký đúng nhưng muốn điều chỉnh thì sẽ không được giải quyết.

Gửi câu hỏi của bạn