Hệ thống pháp luật

Căn cước công dân gắp chip thay thế những loại giấy tờ gì?

Ngày đăng: 30/03/2021 lúc 09:03:49

Căn cước công dân (CCCD) gắn chip ra đời với nhiều ưu điểm vượt trội so với thẻ Chứng minh nhân dân (CMND) và CCCD mã vạch. Theo quy định tại Luật Căn cước công dân 2014 và Thông tư 06/2021/TT-BCA khi sử dụng, CCCD gắn chip có thể thay thế một số giấy tờ sau:

Căn cước công dân gắp chip thay thế những loại giấy tờ gì?

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam