Hệ thống pháp luật

Các đối tượng người nước ngoài được xét thường trú tại việt nam - Who will be considered for permanent residence in viet nam

Ngày đăng: 15/03/2021 lúc 11:48:10

Cùng với xu hướng mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, chúng ta đã không ngừng phát huy sức mạnh nội lực kết hợp với việc thu hút những nguồn lực từ bên ngoài. Trong xu thế đó, người nước ngoài đến Việt Nam đầu tư, kinh doanh hay thực hiện nghiên cứu khoa học, nghệ thuật,..ngày càng nhiều. Để tạo điều kiện cho những đối tượng này có hội hoạt động và cống hiến cho Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta đã điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài vào làm việc và sinh sống ở Việt Nam. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 (sau đây gọi chung là “Luật 2014”) có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 là căn cứ pháp lý để người nước ngoài đến Việt Nam có cơ hội được cấp thẻ thường trú.

Các đối tượng người nước ngoài được xét thường trú tại việt nam - Who will be considered for permanent residence in viet nam

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam