Hệ thống pháp luật

Ai được làm căn cước công dân miễn phí

Ngày đăng: 06/04/2021 lúc 13:12:46

Các trường hợp miễn, không phải nộp lệ phí khi làm căn cước công dân gắn chíp thực hiện theo Điều 5 Thông tư 59/2019/TT-BTC, cụ thể như sau:

Ai được làm căn cước công dân miễn phí

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam