Hệ thống pháp luật

9 trường hợp bị xoá đăng ký thường trú từ ngày 1/7/2021

Ngày đăng: 10/03/2021 lúc 10:29:10

Ngày 13/11/2020, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật cư trú 2020. Theo đó, quy định các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú như sau:

9 trường hợp bị xoá đăng ký thường trú từ ngày 1/7/2021

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam