Hệ thống pháp luật

20 trường hợp được miễn giấy phép lao động

Ngày đăng: 11/03/2021 lúc 14:26:28

Giấy phép lao động là một trong những điều kiện để người nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Tuy nhiên, áp dụng Bộ Luật Lao Động 2019 thì vẫn có một số trường hợp được miễn giấy phép lao động. Chúng tôi xin gửi tới các bạn infographic về các trường hợp miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

20 trường hợp được miễn giấy phép lao động

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam